top of page

Framtiden inom hållbarhetsplanering

Pionjärer inom interaktiv molnbaserad planering  för ett hållbart samhälle.

Sustainable Advantage Plattform

Sustainable Advantage: Expertis och innovation inom klimatplanering

På Sustainable Advantage kombinerar vi expertis inom klimat, hållbar utveckling, och digital innovation med fokus på Agenda 2030. Vår erfarenhet möjliggör avancerade strategier i planering, både för klimat och energi.

Vårt omfattande tjänsteutbud

Från växthusgasbudgetering och elektrifiering av transportsektorn till mobilitetsplanering och hållbart energisystem, våra tjänster täcker alla aspekter av planering, för strategiska dokument såsom energi- och klimatprogram, översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. Med våra molnbaserade beslutsstöd kan du enkelt organisera, analysera och förstå stora mängder data, vilket leder till bättre och mer hållbara beslut.

Sustainable Advantage CO2

Överblicka växthusgasutsläppen per kommun och region enligt internationell standard för jämförelse. Inkluderar uppdaterade data från 1990 för planering och uppföljning av klimatplaner.

Växthusgaser

Sustainable Advantage Ekonomi

Växthusgasbudget

Skapa en växthusgasbudget enligt WWF:s metod i linje med Parisavtalet. Omfattar alla växthusgaser och utsläppssektorer för enhetlig klimatmålsättning och uppföljning.

Sustainable Advantage Statistik

Rapporteringstjänst för internationellt samarbete

Få skräddarsydda tavlor för internationella rapporteringsplattformar som OPCC och CDP-ICLEI Track. Förbereder för EU Mission 100 och FN:s Race to Zero, sparar arbetsinsatser.

Sustainable Advantage Energi

Energi

Underlättar energiplanering och uppföljning med nyckeltal och analyser. Effektivt stöd till utveckling av energiplaner, solstrategier och uppföljning av energimål.

Sustainable Advantage Plannering

Transporter

Verktyg för hållbar transportplanering. Insikter i omställningen till elektrifierad fordonsflotta, med historiska och framtida utsläpp av växthusgaser och effektbehov. Jämförelser med andra kommuner och åtgärdsbedömning för att nå klimatmålen.

Sustainable Advantage Plannering

Klimatbudget för kommunorganisationen

Visar kommunorganisationens växthusgasutsläpp och energianvändning, med utgångspunkt från era egna data. Inkluderar Klimatbudget med målnivåer för minskade utsläpp.

image2.jpg

Optimera nulägesanalys, planering och rapportering

Våra användarvänliga verktyg minskar påtagligt tidsåtgången för insamlande av data och datahantering och ökar er fokus på effektiva åtgärder. Genom standardiserade utsläppsinventeringar enligt Greenhouse Gas Protocol med Scope 1 och Scope 2 ger vi er färdiga underlag för ert klimatarbete.

Ett hållbart partnerskap för en förändrad värld

Vi på Sustainable Advantage engagerar oss inte bara i tekniska lösningar, utan också i strategisk utveckling och samarbete inom klimat och hållbarhet. Genom att erbjuda regelbundna seminarier, utbildningspaket och rådgivning av seniora rådgivare, stöttar vi våra kunder i varje steg av er hållbarhetsresa.

image1.jpg
image3.jpg

Avancerad teknik för djupgående analys

Vår plattform erbjuder djupgående insikter i klimat- och energidata, genom att vi strukturerar stora mängder data och presenterar den överskådligt och pedagogiskt i interaktiva tavlor där du gör olika urval och får svar direkt. Ni har access via inlogg på webben, det krävs alltså inga it-resurser hos er. Det möjliggör för kommuner och regioner att få en översikt av växthusgasutsläpp, energianvändning, effektutmaningen och mer därtill. Med realtidsuppdateringar och historiska data från 1990 och framåt, ger vi en omfattande bild av din kommuns eller regions klimatprestation.

Våra kunders erfarenheter

Upptäck hur vi har hjälpt kommuner och organisationer att förbättra sitt klimatarbete. Våra kundcase och testimonials belyser våra lösningars effektivitet och användbarhet i praktiken, med insikter från miljöstrateger och klimatplanerare.

“Sustainable Advantage digitala verktyg är väldigt användbart för mig som miljöstrateg. Det är tydligt att Sustainable Advantage har jobbat i offentlig sektor och vet vilken statistik vi behöver för det kommunala klimatarbete. Verktyget är direkt användbart. Det som jag återkommande lägger mycket tid på att ta fram finns redan där. Både för uppföljning av det egna Klimat- och energiprogrammet och för extern rapportering till WWF OPCC och Borgmästaravtalet. Extra bra med uppdelningen av utsläpp i scope 1 o 2.”

Sustainable Advantage Helsingborg Kommun
Elin Sundquist

miljöstrateg, Helsingborgs stad

Sustainable Advantages verktyg är oumbärligt när det gäller att snabbt få en överblick över klimatdata av olika slag. Genom tabeller och grafer illustreras våra utsläpp på ett lättöverskådligt sätt så att fokus kan läggas på att ta fram åtgärder istället för att ta fram siffror. Sustainable Advantages rådgivare är mycket tillmötesgående och öppnar upp för att finna lösningar som passar de behov vi har haft.

Annika Ström

(fd) utredare Uppvidinge kommun

Med Sustainable Advantages tjänst får jag snabbt och smidigt fram svar på olika frågor. Jag kan pröva olika urvalsanalyser och sedan välja det som ger mest för presentationen eller rapporten. Jag har använt systemet i arbetet med vår klimatstrategi och miljöredovisning. Det är en låg tröskel att göra olika typer av analyser särskilt jämfört att göra det själv i Excel. Här är också allt samlat.

Osd-kommun-staende-RGB.png
Rasmus

Miljösamordnare

Några av våra samarbetspartners och kunder

Sustainable Advantage Partners

Börja din hållbarhetsresa med oss

Är du redo att utforska hur Sustainable Advantage kan revolutionera din organisations hållbarhets- och klimatarbete? Kontakta oss idag för att lära dig mer eller för att boka en demonstration av vår plattform.

Åbergssons väg 15

170 77 Solna

 

Dag Hammarskjölds Väg 38

751 83 Uppsala

Tack, vi kontaktar dig snarast!

bottom of page